Konkurs/Competition

English version below

„Dookoła Bałtyku” – konkurs filmowy dla młodych twórców na 51. Ińskim Lecie Filmowym! 

Organizatorzy Ińskiego Lata Filmowego ogłosili w tym roku po raz drugi konkurs adresowany do młodych twórców. Jego celem jest wspieranie oryginalnej twórczości filmowej, inspirowanie do kreatywnego  myślenia o kinie, a także promocja kinematografii i kultury basenu Morza Bałtyckiego. 

Udział w konkursie mogą wziąć twórcy z krajów basenu Morza Baltyckiego (z wyłączeniem Rosji) w wieku do 25 lat. 

Do udziału dopuszczane są filmy w dowolnej formie (zarówno filmy dokumentalne, fabularne, animowane, jak i eksperymentalne), dowolnego gatunku, wykonane dowolną techniką, w czasie trwania do 60 minut, wyprodukowane w latach 2023-2024.

Szczegóły wraz z formularzem zgłoszeniowym poniżej. 

Regulamin konkursu (wersja polska)

Formularz zgłoszeniowy w formacie Microsoft Word (wersja polska)

Formularz zgłoszeniowy w formacie PDF (wersja polska)

„Around the Baltic Sea” – a film competition for young filmmakers at the 51st Ińsko Film Summer!

The organizers of the Ińsko Film Summer Festival announced this year for the second time a competition addressed to young filmmakers. Its purpose is to support original filmmaking, inspire creative thinking about cinema, and promote cinematography and culture of the Baltic Sea region.

The competition is open to filmmakers from the Baltic Sea countries (excluding Russia) up to the age of 25.

Films of any form (whether documentaries, feature films, animated films, or experimental films), of any genre, made using any technique, with a running time of up to 60 minutes, produced between 2023 and 2024 are eligible to participate.

Details along with the application form below.

Rules and Regulations (English version)

Application Form – Microsoft Word format (English version)

Application Form – PDF format (English version)