Dla mediów

DLA MEDIÓW

Akredytacje na
45. Ińskie Lato Filmowe

Akredytacje dziennikarskie na 45. Ińskie Lato Filmowe udzielamy wyłącznie aktywnym zawodowo dziennikarzom. Są one bezpłatne i upoważniają do wejścia na prawie wszystkie wydarzenia festiwalowe. Aby je otrzymać prosimy o przesłanie informacji dotyczących tego, gdzie i w jakiej formie będą ukazywały się materiały dotyczące festiwalu. Warunkiem otrzymania akredytacji jest również przesłanie pisma delegującego z redakcji. Informacje wraz z pismem prosimy przesyłać na adres: biuro@ilf.org.pl.

Liczba akredytacji dziennikarskich jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy do 25 lipca 2018. Akredytacja jest imienna i zabronione jest przekazywanie jej innej osobie. Festiwal zastrzega sobie prawo do odrzucenia aplikacji o akredytację.