Konkurs Młodych Twórców „Wokół Bałtyku”

W tym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy konkurs filmowy adresowany do młodych twórców. Pomimo, że  adresowany został do artystów do 26. roku życia z krajów nadbałtyckich, nadesłano nam ponad 1700 (!) prac z całego świata.

Wyłoniliśmy siedem filmów, które oceniać będzie na festiwalu trzyosobowe jury w składzie: Michał Marczak (reżyser),  Piotr Oleksy (dziennikarz i reportażysta) oraz Beata Stelter (dr nauk społecznych).

Twórcy ubiegać się będą o nagrodę w wysokości 3 tys. zł ufundowaną przez Uniwersytet Szczeciński.  

Lista filmów:

Tam, gdzie płaczą ptaki
Reż. Jakub Wenda
Prod. Polska 2023

Zmartwychwstanie
Reż. Nicolai Sagasser
Prod. Niemcy 2023

Zawieszeni
Reż. Gretel Ribka
Prod.  Niemcy 2023

Pies Derwisza
Reż. Sophia Kuestenmacher
Prod. Niemcy 2023

Postcard from the Verge
Reż.  Natalia Koniarz
Prod.  Polska 2023

Smalltown Miss
Reż. Alexandra Pärn
Prod. Estonia 2023

Ballada Kyczejewska
Reż. Piotr Krzysztof Kamiński
Prod. Polska 2023