Wolontariat

Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby pomóc przy organizacji 50. Festiwalu Ińskie Lato Filmowe. Zachęcamy do udziału w wolontariacie osoby komunikatywne, chętnie uczące się, obowiązkowe, które cechuje otwartość na nowe wyzwania.

Jak zostać wolontariuszem ?

Krok pierwszy: wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: wolontariat@ilf.org.pl

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: w wersji PDF, Microsoft Word

Wyniki rekrutacji rozsyłane będą drogą mailową. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat. Decyzję o przyjęciu podejmą organizatorzy festiwalu po zapoznaniu się z nadesłanymi aplikacjami.

Terminy naboru na wolontariat:

start: 26 czerwca
koniec: 26 lipca
wyniki: 30  lipca (najczęściej przesyłamy wyniki na bieżąco)

O czym warto pamiętać podczas wypełniania formularza?

Sprawdź swoją dyspozycyjność, aby podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego uważnie zaznaczyć, kiedy możesz pracować z nami przy festiwalu i ile godzin dziennie możesz poświęcić dziennie.

Wolontariuszem naszego festiwalu może zostać tylko osoba pełnoletnia.

Na czym polega praca wolontariusza?

Wolontariusz festiwalu Ińskie Lato Filmowe pomaga w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych, tak aby uczestnicy i goście mogli cieszyć się festiwalem i jego niepowtarzalną atmosferą.

Pomoc wolontariuszy jest nam bardzo potrzebna przy obsłudze projekcji w kinach – stacjonarnym i plenerowym, przy oprawie plastycznej festiwalu, organizacji widowni oraz wystaw, tworzeniu punktów informacyjnych dla uczestników i gości festiwalu, obsłudze biura festiwalowego oraz kolportażu materiałów promocyjnych festiwalu. Wolontariusz pomaga według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna. Szczegółowe zasady określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem a Stowarzyszeniem Ińskie Lato Filmowe oraz zostaną dodatkowo omówione podczas obowiązkowego spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu w Ińsku, w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

Wolontariusze pracują w ramach wyznaczonych dyżurów w dniach od 11 do 20 sierpnia 2023r. Podczas spotkania organizacyjnego zatwierdzony zostaje grafik dyżurów.

Tegoroczny festiwal odbywa się w czterech miejscach:

  1. Kino Morena
  2. Miastecczko Festiwalowe
  3. Jaskinia Zapomnianych Snów (Szkoła)
  4. O!Mega –Galeria Ińskiego Lata Filmowego

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi o przyjęciu na wolontariat, zostaniesz szczegółowo poinformowana/poinformowany o terminie, miejscu i godzinie spotkania organizacyjnego, podczas którego ustalony zostanie harmonogram pracy. Spotkania organizacyjne odbywają się tuż przed rozpoczęciem festiwalu – w tym roku w piątek 11 sierpnia w godzinach przedpołudniowych. Ze względu na charakter wydarzenia dyspozycyjność oraz dokładne jej sprecyzowanie jest dla nas szczególnie ważne, dlatego warto pamiętać podczas wypełniania formularza, iż pomoc wolontariusza jest ustanowiona w systemie dwuzmianowym.

Co zapewnia wolontariuszom ILF organizator?

Wolontariuszom przysługują następujące świadczenia:

  1. ubezpieczenie na czas umowy
  2. jeden posiłek na każdej zmianie
  3. karnet na wszystkie wydarzenia festiwalowe
  4. koszulka festiwalowa (?)

Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?

Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz festiwalu, a jej najważniejszą korzyścią jest aktywne jego współtworzenie. Festiwal daje wolontariuszowi możliwość spotkania wielu twórców filmowych, udziału w pokazach, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach towarzyszących. Wykonując obowiązki wolontariusza można wziąć udział w pokazach filmowych i innych wydarzeniach towarzyszących festiwalowi.

Czy można otrzymać zaświadczenie o odbytym wolontariacie?

Każdy wolontariusz festiwalu otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Dokument zostanie wysłany do Ciebie pocztą najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu festiwalu.

Kontakt :

Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres wolontariat@ilf.org.pl.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA NASZYCH WOLONTARIUSZY:
• SKŁADANIE I ROZKŁADANIE LEŻAKÓW
• ROZKŁADANIE ROLL-UPÓW I INNYCH MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH
• WPUSZCZANIE WIDZÓW NA WYDARZENIA: FILMY, POKAZY, SPOTKANIA
• SŁUŻENIE INFORMACJĄ
• DROBNE PRACE PORZĄDKOWE MIĘDZY SEANSAMI
• ZWRACANIE UWAGI WIDZOM NA ZAKAZ WCHODZENIA DO SALI
KINOWEJ Z JEDZENIEM I NAPOJAMI W POJEMNIKACH BEZ POKRYWEK.
• UŚMIECH!!!