Spacery z etnobotaniczką Anną Traut-Seligą

Ińskie Lato Filmowe

Jedną z osób, która przeprowadzi nas przez świat Ińskiego Parku Krajobrazowego podczas wycieczek w trakcie Ińskiego Lata Filmowego, będzie etnobotaniczka dr Anna Traut-Seliga, wykładowca przedmiotów przyrodniczych w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Zawodowo i społecznie pracująca jako ochroniarz przyrody, członkini Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

W programie cztery tematyczne trasy spacerowe:
1. Las
2. Łąka
3. Roślinność ruderalna (spacer po mieście)
4. Jezioro