Monodram Marcina Zarzecznego – „Zwierzenia bez/robotnego aktora” na 47. ILF

Ińskie Lato Filmowe

Zwierzenia bez/robotnego aktora to prawdziwa opowieść o determinacji w dążeniu do realizacji marzeń. Sceny z życia bezrobotnego artysty, pokazane w spektaklu, są na tyle uniwersalne, że każdy zobaczy w nich obraz samego siebie. O sprawach ważnych i trudnych mówi się tu w sposób lekki i żartobliwy, bez użalania się nad własnym losem. Główny nacisk położony jest na budowaniu atmosfery intymnej relacji bohatera z widzem, przypominającej rozmowę dobrych przyjaciół.

Marcin Zarzeczny, w formie autorskiego monologu, opisuje swoje doświadczenia związane z poszukiwaniem pracy. Zwierzenia… to monodram, który powstał w kuchni bezrobotnego aktora, w ciągu kilku lat został wystawiony ponad 100 razy w kilkudziesięciu miastach Polski, Niemiec, Indii, Islandii i Iranu, a fragmenty scenariusza zostały trzykrotnie opublikowane w amerykańskich magazynach literackich w Chicago.