Wolontariat

Zapraszamy do współpracy osoby, które chciałyby pomóc przy organizacji 48. Festiwalu Ińskie Lato Filmowe. Zachęcamy do udziału w wolontariacie osoby komunikatywne, chętnie uczące się, obowiązkowe, które cechuje otwartość na nowe wyzwania.

Jak zostać wolontariuszem ?

Krok pierwszy: wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy do opiekuna wolontariatu ILF Beaty Stelter – beata.stelter@silf.pl.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: w wersji Word (docx) i PDF.

Wyniki rekrutacji rozsyłane będą drogą mailową. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem na wolontariat. Decyzję o przyjęciu podejmą organizatorzy festiwalu po zapoznaniu się z
nadesłanymi aplikacjami.

Terminy naboru na wolontariat:

start: 20 czerwca
koniec: 20 lipca
wyniki: 25 lipca (najczęściej przesyłamy wyniki na bieżąco)

O czym warto pamiętać podczas wypełniania formularza?

Sprawdź swoją dyspozycyjność, aby podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego uważnie zaznaczyć, kiedy możesz pracować a nami przy festiwalu i ile godzin dziennie możesz poświęcić dziennie.

Czy osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem naszego festiwalu może zostać osoba, która ma ukończone 16 lat.

Na czym polega praca wolontariusza?

Wolontariusz festiwalu Ińskie Lato Filmowe pomaga w przygotowaniu i realizacji wszystkich wydarzeń festiwalowych, tak aby uczestnicy i goście mogli cieszyć się festiwalem i jego niepowtarzalną atmosferą.

Pomoc wolontariuszy jest nam bardzo potrzebna przy obsłudze projekcji w kinach – stacjonarnym i plenerowym, przy oprawie plastycznej festiwalu, organizacji widowni oraz wystaw, tworzeniu punktów informacyjnych dla uczestników i gości festiwalu, obsłudze biura festiwalowego oraz kolportażu materiałów promocyjnych festiwalu. Wolontariusz pomaga według ustalonego harmonogramu, w systemie zmianowym i pod kierunkiem opiekuna. Szczegółowe zasady określone zostaną w umowie zawartej między wolontariuszem a Stowarzyszeniem Ińskie Lato Filmowe oraz zostaną dodatkowo omówione podczas obowiązkowego spotkania organizacyjnego, które odbędzie się przed rozpoczęciem festiwalu w Ińsku, w wyznaczonym przez Organizatora terminie.

Co nowego?
współpraca w pandemii

Wyrażenie zgody na czynny udział w tegorocznym festiwalu w roli wolontariusza łączy się z zobowiązaniem do złożenia oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia oraz potwierdzenia, że w przypadku złego samopoczucia, podwyższonej temperatury, duszności lub innych objawów bezzwłocznie poinformuje Organizatorów o tym fakcie i nie zjawi się na terenie kina. Wszelkie działania w obiektach festiwalowych będą wiązały się z obowiązkiem noszenia maseczki częstego mycia oraz dezynfekcji rąk, utrzymywaniem bezpiecznego dystansu oraz bezwzględnego przestrzegania zasad bhp. W przypadku osób niepełnoletnich niezbędne jest podpisanie zgody przez rodziców/opiekunów prawnych wolontariusza.

Kiedy i gdzie pracuje wolontariusz ILF?

Wolontariusze pracują w ramach wyznaczonych dyżurów w dniach od 6 do 15 sierpnia 2021. Podczas spotkania organizacyjnego zatwierdzony zostaje grafik dyżurów.

Tegoroczny festiwal odbywa się w czterech miejscach:

  1. Kino Morena
  2. Kino plenerowe (gospodarstwo rybackie)
  3. Jaskinia Zapomnianych Snów (Szkoła)
  4. O!Mega – powstająca Galeria Ińskiego Lata Filmowego

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi o przyjęciu na wolontariat, zostaniesz szczegółowo poinformowana/poinformowany o terminie, miejscu i godzinie spotkania organizacyjnego, podczas którego ustalony zostanie harmonogram pracy. Spotkania organizacyjne odbywają się tuż przed rozpoczęciem festiwalu – w tym roku w piątek sierpnia w godzinach przedpołudniowych. Ze względu na charakter wydarzenia dyspozycyjność oraz dokładne jej sprecyzowanie jest dla nas szczególnie ważne, dlatego warto pamiętać podczas wypełniania formularza, iż pomoc wolontariusza jest ustanowiona w systemie dwuzmianowym.

Co zapewnia wolontariuszom ILF organizator?

Wolontariuszom przysługują następujące świadczenia:

  1. ubezpieczenie na czas umowy
  2. jeden posiłek na każdej zmianie
  3. koszulka festiwalowa
  4. pomoc w poszukiwaniu lokum

Jakie korzyści płyną z pracy wolontariackiej?

Praca wolontariusza jest dobrowolną pracą na rzecz festiwalu, a jej najważniejszą korzyścią jest aktywne jego współtworzenie. Festiwal daje wolontariuszowi możliwość spotkania wielu twórców filmowych, udziału w pokazach, panelach dyskusyjnych i wydarzeniach towarzyszących. Wykonując obowiązki wolontariusza można wziąć udział w pokazach filmowych i innych wydarzeniach towarzyszących festiwalowi.

Czy można otrzymać zaświadczenie o odbytym wolontariacie?

Każdy wolontariusz festiwalu otrzyma zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Dokument zostanie wysłany do Ciebie pocztą najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu festiwalu.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące wolontariatu prosimy kierować na adres wolontariat@silf.pl.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA NASZYCH WOLONTARIUSZY:
• SKŁADANIE I ROZKŁADANIE LEŻAKÓW
• ROZKŁADANIE ROLL-UPÓW I INNYCH MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH
• WPUSZCZANIE WIDZÓW NA WYDARZENIA: FILMY, POKAZY, SPOTKANIA
• SŁUŻENIE INFORMACJĄ
• DROBNE PRACE PORZĄDKOWE MIĘDZY SEANSAMI
• ZWRACANIE UWAGI WIDZOM NA ZAKAZ WCHODZENIA DO SALI
KINOWEJ Z JEDZENIEM I NAPOJAMI W POJEMNIKACH BEZ POKRYWEK.
• UŚMIECH!!!