Dla Twórców

Ińskie Lato Filmowe

DLA TWÓRCÓW

Czekamy na zgłoszenia produkcji na 46. Ińskie Lato Filmowe
Organizatorzy 46. Ińskiego Lata Filmowego czekają na zgłoszenia produkcji fabularnych,
dokumentalnych, animowanych i eksperymentalnych. Czas trwania filmu nie ma znaczenia. Nabór
filmów trwa do 20 czerwca. Płyty z filmami oraz opisem (dokładna nazwa filmu + nazwiska twórców +
rok produkcji i czas trwania filmu) prosimy wysyłać na adres: Stowarzyszenie Ińskie Lato Filmowe
Przemysław Lewandowski, ul. Łąkowa 10, 73-140 Ińsko. Istnieje również możliwość zgłoszenia filmów
znajdujących się w formie internetowej.
Adres e-mail: fluxoplazma@gmail.com